Την πέμπτη θέση μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών παγκοσμίως κατέλαβε η Hyundai Motor σύμφωνα με τα Best Global Brands 2020 Rankings της Interbrand. Η έρευνα ανέδειξε ότι η παγκόσμια αξία της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1% από έτος σε έτος και ανέρχεται στα 14,3 δισ. δολάρια, παρά τις συνθήκες ύφεσης της αγοράς που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19. Παράλληλα, η Hyundai κατατάσσεται ως 36η ισχυρότερη μάρκα διεθνώς ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ βρίσκεται στις 40 πρώτες εταιρείες της Interbrand σε παγκόσμιο επίπεδο για έξι συνεχόμενα έτη.

«Έχουμε προσαρμοστεί στις ταχέως εξελισσόμενες συνθήκες της αγοράς για να γίνουμε ηγέτης της μελλοντικής κινητικότητας και είμαστε ευέλικτοι να ανταποκριθούμε σε πρωτόγνωρους συνθήκες, όπως αυτές που προκαλούνται από την πανδημία», δήλωσε ο Wonhong Cho, Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company.