Η Humble Digital Agency ανέλαβε τον ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του brand Distillo για λογαριασμό της Kafea Terra. To νέο design εισάγει τεχνολογίες όπως το 3D in Browser, ενώ σε επίπεδο User Experience, έχει σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας motion & interaction design και είναι 100% responsive σε κινητές συσκευές. Το content του νέου distillocaffe.com έχει στόχο να ταξιδέψει τον επισκέπτη στον κόσμο του καφέ Distillo, παρουσιάζοντας πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής και τον τρόπο επεξεργασίας του.