Με νέο λογότυπο και εταιρική ιστοσελίδα

Η αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας πλαισιώνεται από καινούργιο λογότυπο, αλλά και επανασχεδιασμό της εταιρικής ιστοσελίδας και των εταιρικών εντύπων. Η ονομασία της εταιρείας, πέρα από τα αρχικά του ονόματος της ιδρύτριας της Όλγας Παπατριανταφύλλου, είναι εμπνευσμένο από τις λέξεις Organizations & People. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2009 στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, coaching, εκπαίδευσης και well-being. Η νέα εταιρική ταυτότητα συνοδεύεται από νέες υπηρεσίες μέσα από τις οποίες το άμεσο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της απόδοσης και η προαγωγή της επαγγελματικής και προσωπικής ευεξίας (well-being) του ανθρώπινου δυναμικού.