Για την αξιοποίηση της επεξεργαστικής ισχύος Android smartphone

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν το Android Smartphone τους για να προσφέρουν απτή στήριξη σε ζωτικά πεδία έρευνας, όπως η ιατρική, οι φυσικές επιστήμες και η οικολογία. Αφού κατεβάσουν την εφαρμογή από το Google Play, οι κάτοχοι επιλέγουν το ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο θα εκτρέπουν τμήμα της επεξεργαστικής ισχύος του κινητού τους. Το HTC Power To Give θα «τρέχει» όταν το κινητό φορτίζει και είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi.