Στις αρχές διαχείρισης περιουσίας

Η εκδήλωση Next Generation ήταν ειδικά σχεδιασμένη για εφήβους ηλικίας 14 έως 17 ετών.  Εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας, μεταξύ των οποίων και ο CEO της HSBC Ελλάδας, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών παιχνιδιών και οπτικοακουστικών μέσων ενημέρωσαν τους εφήβους για το τραπεζικό σύστημα και τις αρχές μικροοικονομίας, ενώ τους ανέλυσαν θέματα όπως η ορθή χρήση της πίστωσης, το οικονομικό έγκλημα, ο οικονομικός σχεδιασμός και η αποφυγή συνηθισμένων λαθών στις επενδύσεις.