Περισσότεροι από 700 πελάτες της υπηρεσίας HSBC Premier παρακολούθησαν την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου, στο κέντρο πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Ο Στέλιος Πιρπινιάς, Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Marketing της HSBC Ελλάδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ακόμα έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας να παρέχουμε προσωπική υποστήριξη και ενημέρωση στους πελάτες μας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο».