Υπό την επιμέλεια της Bold Ogilvy, για το brand κοτόπουλο Mimikos

Στη νέα συσκευασία, η πλαστική μεμβράνη αντικαθίσταται από ειδικό φιλμ πολλαπλών στρώσεων που σφραγίζει αεροστεγώς και δεν επιτρέπει στον ατμοσφαιρικό αέρα να έρχεται σε επαφή με το προϊόν. Ο αέρας αφαιρείται μέσα από τη συσκευασία και αντικαθιστάται από μείγμα αερίων με μικροβιοστατικές ιδιότητες, τα οποία είναι πιστοποιημένα για την καταλληλότητα τους να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών.

Ως αποτέλεσμα, το προϊόν διατηρεί καλύτερα τη φρεσκάδα του μέχρι την ημερομηνία λήξης και καθίσταται ακόμα πιο ασφαλές για περισσότερο διάστημα. Κατά συνέπεια, παρατείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος χωρίς την προσθήκη συντηρητικών ή πρόσθετων και αυξάνεται η ευκολία χρήσης, καθώς το προϊόν διατηρείται για μεγαλύτερο διάστημα στη συντήρηση του ψυγείου χωρίς να είναι απαραίτητη η κατάψυξη. Η νέα συσκευασία επικοινωνείται με τηλεοπτικό σποτ και με online ενέργειες, επιμέλειας της Bold Ogilvy η οποία χειρίζεται τον λογαριασμό.