Η Holcim παρουσιάζει τη στρατηγική της για την προστασία της φύσης, με στόχο να αποκαταστήσει και διατηρήσει τη βιοποικιλότητα και το νερό, ενώ, παράλληλα, στοχεύει να φέρει τις πόλεις πιο κοντά στη φύση.

Το θετικό αποτύπωμα της Holcim μετράται με μεθοδολογία η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης (IUCN). Η Holcim στοχεύει στην αναπλήρωση του γλυκού νερού σε περιοχές που κινδυνεύουν από λειψυδρία, μειώνοντας, παράλληλα, την κατανάλωση του νερού σε όλες τις γραμμές παραγωγής των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, θα επιταχύνει την ανάπτυξη λύσεων, όπως το Hydromedia και τα συστήματα πράσινης στέγης, για πιο βιώσιμα αστικά περιβάλλοντα.