Δημιουργία 6 νέων γραφείων

Ο Jack Martin, Global Chairman και CEO της Hill+Knowlton Strategies ανέφερε: «Πρόκειται για το αποτέλεσμα μακρόχρονου σχεδιασμού αναφορικά με την παρουσία μας στις αναδυόμενες αγορές. Ιδιαίτερα για την Αφρική, βλέπουμε ότι η δυναμική ανάπτυξης για τρέχοντες και δυνητικούς πελάτες, είναι τεράστια». Ο ίδιος τόνισε ότι η Αφρική αποτελεί πυλώνα-κλειδί για την παγκόσμια στρατηγική της H+K.