Η HePIS, ο φορέας εκπροσώπησης των ελλήνων επαγγελματιών πληροφορικής, συμμετέχει στο συνέδριο CSR in Greece Forum που διοργανώνει η Capital Link στις 26 Απριλίου, με θέμα «Η κρίση ως ευκαιρία για αφύπνιση – ΕΚΕ: πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;». Η συμμετοχή εντάσσεται στη στρατηγική της HePIS για την υποστήριξη δράσεων ΕΚΕ που αποβλέπουν στην αειφόρο ανάπτυξη και την ανάδειξη του ρόλου των ΤΠΕ ως στρατηγικού συντελεστή για την ανάπτυξη της σύγχρονης κοινωνίας.