Το ελληνικό δίκτυο επαγγελματιών πληροφορικής είναι πλέον μέλος της IFIP (International Federation for Information Processing). Tα μέλη της HePIS αποκτούν τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε ομάδες εργασίας ανάμεσα στους κορυφαίους επαγγελματίες πληροφορικής από όλο τον κόσμο όσο και στα συνέδρια της IFIP.