Την 31η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης παρουσίασε η Henkel, όπου καταγράφεται η πρόοδός της για το 2021 και περιγράφεται το νέο Πλαίσιο Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 και μετά.

Ενδεικτικά, η Henkel στοχεύει να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή της κατά 65% έως το 2025, γι’ αυτό εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης και στην προμήθεια του 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ μέχρι το 2030 (σήμερα, χρησιμοποιεί ήδη το 68% της ηλεκτρικής ενέργειας).

Όσον αφορά στο Πλαίσιο Στόχων Βιωσιμότητας της εταιρείας για το 2030 και μετά, εκτείνεται στις διαστάσεις: 1. Πλανήτης αειφορίας (Regenerative Planet). 2. Ευημερούσες Κοινότητες (Thriving Communities). 3. Έμπιστος Εταίρος (Trusted Partner).