Και το πρόγραμμα «Μαζί κτίζουμε το αύριο»

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαιδευτική υποστήριξη και η δημιουργική απασχόληση παιδιών από μη προνομιούχες οικογένειες ή οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων. Εκτός από την συμβολή της εταιρείας στην υλοποίηση του προγράμματος με τη μορφή χορηγίας, η προσπάθεια αγκαλιάστηκε και από τους εργαζόμενους των τριών τομέων της Henkel Hellas, οι οποίοι συγκέντρωσαν κούτες με γραφική ύλη και άλλα χρηστικά αντικείμενα, ενώ μεγάλες ποσότητες γραφικής ύλης συγκεντρώθηκαν από το καταναλωτικό κοινό και στο κατάστημα Μασούτης στη Θεσσαλονίκη.