Για 4η χρονιά, αναφορικά με τα brands Dixan, Persil, Neomat και Bref

«Είναι πολύ σημαντικό για μας το γεγονός πως αναπτύσσουμε μακροχρόνιες σχέσεις με πολυεθνικούς πελάτες, όπως η Henkel. Μία εταιρεία που επενδύει σταθερά στην Ελλάδα, αλλά και σε μία κρίσιμη στιγμή στηρίζει περαιτέρω την ελληνική οικονομία μεταφέροντας το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής των απορρυπαντικών στην εγχώρια αγορά», ανέφερε ο Ντίνος Αδριανόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Civitas.