Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για τις ιχθυοκαλλιέργειες
Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Diversify συμμετέχει η Hellenic Research House, και τα στελέχη της εταιρείας Κώστας Λαρεντζάκης και Ελλάς Σαλταβαρέα, συμμετείχαν στην πρώτη ετήσια συνάντηση της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το πρόγραμμα, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ιταλία.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας, στο οποίο συμμετέχουν 38 εταίροι από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα είναι πενταετές, συντονίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και έχει προϋπολογισμό 11,8 εκατ. ευρώ. Στόχος των εργασιών του προγράμματος, είναι η βελτίωση της Ευρωπαϊκής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας με την αφαίρεση των περιοριστικών παραμέτρων στην παραγωγή νέων/αναδυόμενων ειδών, την παραγωγή νέων προϊόντων και την πρόσβαση σε νέες αγορές.