Με χορηγία της HellasSat πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα outplacement που υλοποίησε ο i-MBA Alumni Association, ο Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Randstad και αφορά στην επανένταξη στην αγορά εργασίας μελών του Συλλόγου που βρέθηκαν εκτός λόγω της κρίσης.