Στην υπογραφή δανείου ύψους 15 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχώρησε η, ασφαλιστική εταιρεία Hellas Direct, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η χρηματοδότηση χρέους, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας εταιρείας, είναι η πρώτη που παρέχεται σε κυπριακή εταιρεία από την ΕΤΕΠ, έχει στόχο να υποστηρίξει την εταιρεία στην έρευνα και ανάπτυξή της, στην αύξηση των πωλήσεών της και την επέκταση της πελατειακής της βάσης, και αποτελεί μέρος του συνόλου των 32 εκατ. ευρώ, τα οποία συγκέντρωσε η εταιρεία στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης.