Για διαφήμιση, digital και media

Τη διαδικασία χειρίζεται η ίδια η εταιρεία, από τα γραφεία της στις ΗΠΑ. Το 2010, η Harley-Davidson ανέθεσε τον creative λογαριασμό της στην Victors and Spoils, το digital στην DigitasLBi και τα media στο Starcom Mediavest Group. Πριν την Victors and Spoils, η εταιρεία συνεργαζόταν στο δημιουργικό κομμάτι με την Carmichael Lynch. Εκπρόσωπος της Harley-Davidson ανέφερε σχετικά: «Ως μέρος της προσπάθειας της Harley-Davidson να αυξήσει τη ζήτηση και να αναπτύξει το reach της στους πελάτες παγκοσμίως, η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης global marketing agencies of record για 3 τομείς, creative, digital και media, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι διαθέτει τις πιο επαρκείς και αποτελεσματικές πηγές για να τη στηρίξουν».

(Πηγή: Campaign)