Δημοσκοπήσεις για το Ινστιτούτο Εργασίας

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η διεξαγωγή 18 ερευνών/δημοσκοπήσεων, όσον αφορά στη διερεύνηση των παρακάτων θεματικών:

1. Κατάσταση της κατανάλωσης της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα, 2. Διερεύνηση στάσεων, απόψεων και αναγκών χρηστών και ωφελούμενων του δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης εργαζομένων, 3. Διερεύνηση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και την διαθεσιμότητά τους για ένταξη στο δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 4. Διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης, 5. Διερεύνηση αναγκών ανέργων.

Οι έρευνες θα γίνουν κατά κύριο λόγο με προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις, σε επιλεγμένο δείγμα μισθωτών εργαζομένων, ανέργων ή και συνταξιούχων, καθώς και επιχειρήσεων και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανάλογα με το ειδικό περιεχόμενο κάθε ενότητας. Το έργο έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2015 και προϋπολογισμό 232.320 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ερωτημάτων και διευκρινήσεων έως τις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο site της ΓΣΕΕ www.inegsee.gr, ενώ είχε επίσης δημοσιευθεί στις εφημερίδες Ναυτεμπορική και Ημερησία στα τέλη Ιουλίου.