Δημιούργησε το νέο εταιρικό site, helpe.gr

Ο σχεδιασμός του ιστοτόπου, τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς την εμφάνιση, είχε στόχο να δημιουργήσει ένα σύγχρονο site που αντικατοπτρίζει το κύρος και το μέγεθος του Ομίλου, την προώθηση του οράματος, της αποστολής και των αρχών του, τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και συσχέτιση με τα διάφορα κοινά-στόχος, να προσφέρει μια νέα, δυναμική εικόνα στο επίπεδο των μεγάλων εταιρειών/ομίλων της Ελλάδας και του εξωτερικού, και να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον και χρήσιμο εργαλείο για κάθε έναν που έρχεται σε επαφή με τον Όμιλο. Οι επισκέπτες μπορούν να βρουν πληροφορίες γύρω από το προφίλ, τις δραστηριότητες, τα εταιρικά νέα, τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και οικονομικά στοιχεία του Ομίλου για την ενημέρωση των Επενδυτών