Σχεδίασε το ανανεωμένο του portal

Η υλοποίηση βασίστηκε στο e-Mentor CMS & Portal Platform. Λόγω του μεγάλου εύρους των δραστηριοτήτων του ομίλου, σκοπός της υλοποίησης του νέου portal είναι η παρουσίαση όλων των εταιρειών του ομίλου με ομοιογένεια και η πληροφόρηση των επισκεπτών για το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων κάθε εταιρείας. Στόχος είναι η αλληλεπίδραση του χρήστη (Β2Β/Β2C). Επίσης, το portal προσφέρει ενημέρωση για το επενδυτικό κοινό, αλλά και για τις δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ομίλου.