Το αντικείμενο της ανάθεσης αφορά στην παροχή υπηρεσιών και υποστήριξη στον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης δύο ακόμη μέρη, τη διαχείριση του ιστότοπου www.hradf.gr και Έρευνες κοινής γνώμης. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η διάρκεια της σύμβασης για τα παραπάνω αντικείμενα ορίζεται σε 15 μήνες (01/04/2019 – 30/06/2020) και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 110.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.