Λαμβάνοντας υπόψη το πλήγμα που έχει επιφέρει η πανδημία στον Τύπο, το Google News Initiative ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την ίδρυση του Ταμείου Επείγουσας Δημοσιογραφικής Βοήθειας - Journalism Emergency Relief Fund (JERF).

Ιδρύει ταμείο επείγουσας δημοσιογραφικής βοήθειας.

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήγμα που έχει επιφέρει η πανδημία στον Τύπο, το Google News Initiative ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα την ίδρυση του Ταμείου Επείγουσας Δημοσιογραφικής Βοήθειας – Journalism Emergency Relief Fund (JERF). Σήμερα, η Google ανακοίνωσε ότι περισσότερες από 5.300 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Τύπου διεθνώς θα λάβουν χρηματοδότηση, ύψους 5.000-30.000 δολάρια. Σε 2 εβδομάδες, η εταιρεία δέχθηκε πάνω από 12.000 αιτήσεις από 140 χώρες.

Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν με βάση σειρά κριτηρίων, όπως η τοπική λειτουργία, η εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γεωγραφικής κοινότητας και η αξιοποίηση των χρημάτων για τη συνέχιση του έργου. Περισσότεροι από 300 άνθρωποι της Google συνεργάστηκαν για τον έλεγχο των προτάσεων, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμπερίληψη. Από την περιοχή ΕΜΕΑ, αιτήσεις έστειλαν 88 χώρες και θα λάβουν χρηματοδότηση πάνω από 1.550 publishers.