Σε συνέχεια των περικοπών στις οποίες προχώρησαν όμιλοι agencies εξαιτίας της πανδημίας, κάποιοι από αυτούς έχασαν εργαζομένους με δεξιότητες στα Google analytics. Ως εκ τούτου, κάποια agencies απώλεσαν και τις πιστοποιήσεις Google Marketing Platform τις οποίες διέθεταν, οι οποίες επιτρέπουν στα agencies να πωλούν media της Google και χρησιμοποιούν Google analytics, προκειμένου να αξιολογήσουν το impact των αγορών τους.

Agencies τα οποία απέτυχαν να ανανεώσουν τις ετήσιες πιστοποιήσεις τους έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη συνεργασία με υφιστάμενους πελάτες, ωστόσο δεν μπορούν να αναλάβουν νέους, αναφέρουν καλά γνωρίζοντες. Για τον λόγο αυτό, η Google προτρέπει τα agencies να ενισχύσουν τα capabilities τους, συνεργαζόμενες με πιστοποιημένους Google partners, οι οποίοι ωστόσο κοστίζουν. Πρόβλημα πιστοποίησης σε agencies τους αντιμετωπίζουν όμιλοι, όπως WPP και IPG, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε συζητήσεις για εξαγορές.

Λόγω της αυξημένης δημοφιλίας των συνεργατών με δεξιότητες Google analytics, εξαιτίας της επικείμενης κατάργησης των third-party cookies, εταιρείες οι οποίες θα αξιοποιήσουν τα νέα targeting εργαλεία στο «Privacy Box» της Google, θα ενισχύσουν την αξία τους. (Πηγή: AdAge)