Η Google παρουσιάζει τρία νέα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης (Google Career Certificates) τα οποία είναι διαθέσιμα online στο Coursera και δίνουν τη δυνατότητα στους κατόχους τους να αποκτήσουν την κατάλληλη κατάρτιση και προετοιμασία για να ακολουθήσουν καριέρα σε τομείς αυξανόμενης ζήτησης, όπως IT Support, Project Management, UX Design και Data Analytics.

Αυτά τα χαμηλού κόστους προγράμματα βοηθούν ανθρώπους που επιθυμούν να εκπαιδευτούν online, στους ρυθμούς που επιθυμούν οι ίδιοι ή και που σκοπεύουν να αλλάξουν καριέρα, αλλά δεν έχουν τον χρόνο ή τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την παραδοσιακή εκπαίδευση. Τα προγράμματα των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορούν να ολοκληρωθούν σε ένα εξάμηνο, δεν προϋποθέτουν προηγούμενη εμπειρία ή πτυχίο και αναγνωρίζονται από εργοδότες και ειδικούς των παραπάνω κλάδων. Παράλληλα, η Google υποστηρίζει το Σύμφωνο Δεξιοτήτων (Pact for Skills) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσφέρει υποτροφίες για τα πιστοποιητικά της σε 100.000 ανθρώπους στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.