Νέο βελτιωμένο πρόγραμμα για διαφημιστικές εταιρείες

Το Google Partners αντικαθιστά το Agency Edge, το πρόγραμμα πιστοποίησης της Google και το Google Engage για διαφημιστικές, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματά τους σε μια νέα πιο εύχρηστη, απλούστερη και ισχυρότερη πλατφόρμα. Παράλληλα, βοηθάει τις εταιρείες που ασχολούνται με το διαδικτυακό μάρκετινγκ να χτίσουν μια στενότερη σχέση με τους πελάτες τους. Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αποκτήσουν το σήμα Google Partner. Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένες συμβουλές, ώστε οι εταιρείες να μπορέσουν να αποκτήσουν το σήμα.