Την ανακήρυξή της ως επίσημος ανεξάρτητος οργανισμός επαλήθευσης χρηματοοικονομικών προϊόντων βιώσιμης χρηματοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Χρηματοοικονομικής Ρυθμιστικής Αρχής της Αιγύπτου (Financial Regulation Authority) ανακοίνωσε η Global Sustain. Παράλληλα, ο οργανισμός εντάχθηκε στο μητρώο οργανισμών επαλήθευσης της Αρχής (third-party verifiers).

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε συνέχεια της αξιολόγησης της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και του χαρτοφυλακίου έργων της εταιρείας στο πεδίο των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων (sustainable financing and investments) από την Αρχή, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στην Global Sustain να προσφέρει επαλήθευση και γνωμοδότηση για εκδόσεις πράσινων ομολόγων (green bonds) και χρηματοοικονομικά προϊόντα σχετικά με τη βιωσιμότητα και το ESG στην αιγυπτιακή αγορά (ESG/Sustainability-linked products).