Υποστηρίζει την σπουδαιότητα υποβολής έκθεσης αειφορίας

Η Global Sustain, μέσω της συνεργασίας της με το Global Reporting Initiative, θεωρεί ότι η έκδοση Εκθέσεων Αειφορίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης του οράματος για βιωσιμότητα, τονίζοντας τη σημασία της ευθύνης και της διαφάνειας για την επίτευξη αυτής. Ο Μιχάλης Σπανός, Managing Partner της εταιρείας, αναφέρει: «Υποστηρίζοντας το Report or Explain Campaign Forum είναι ο καλύτερος τρόπος για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι, προκειμένου να είμαστε βιώσιμοι, θα πρέπει να δημοσιοποιούμε εξίσου υπεύθυνα και τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και αποτελέσματα».