Της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις

Η Global Sustain είναι η πρώτη, και μοναδική μέχρι σήμερα, εταιρεία στην Ελλάδα που γίνεται μέλος του PRI. Το PRI έγινε επίσης μέλος της Global Sustain, με στόχο να αξιοποιήσει τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και δικτύωσής της. «Η Global Sustain με τη συνεργασία αυτή θα παράσχει περαιτέρω βοήθεια προς τα μέλη της να συνδέσουν τα ζητήματα ESG με την εταιρική απόδοση και αποτίμηση. Χρησιμοποιούμε ήδη το ESG Value Driver Model του PRI για να προετοιμάσουμε τα μέλη μας σε συναντήσεις με υπεύθυνους επενδυτές», δήλωσε ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Εταίρος της Global Sustain.