Η Global Network ήταν Υποστηρικτής στο 10ο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με θέμα «Τουρισμός: Υπόθεση Εθνική», που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, στο Divani Caravel. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι στόχοι του ελληνικού τουρισμού για την επόμενη δεκαετία. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ο ΣΕΤΕ επεξεργάσθηκε ένα κείμενο αρχών, κατευθύνσεων και στόχων, το οποίο κατατέθηκε ως πρόταση στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού για την επόμενη δεκαετία, στο πλαίσιο μιας εθνικής τουριστικής πολιτικής. Βασικός στόχος είναι η Ελλάδα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δέκα πρώτους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο, τόσο σε αφίξεις, όσο και σε έσοδα έως το 2021.