Η Γκέλυ Κόλλια ανέλαβε από 1ης Ιανουαρίου τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας στη Γνώμη+DraftFCB. Η Γκέλυ Κόλλια διαθέτει μακρά εμπειρία στη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων διαφημιστικών εταιρειών. Τα τελευταία 15 χρόνια διετέλεσε Οικονομική Διευθύντρια στην Adel Saatchi & Saatchi. Η Έφη Μπράλιου, η οποία κατείχε τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας στη Γνώμη+DraftFCB έως τις 31 Δεκεμβρίου, αποχώρησε για προσωπικούς λόγους.