Έναρξη συνεργασίας social media περιεχομένου και online διαφήμισης του Ινστιτούτου

Συνολικά 4.323 συμμετοχές συγκέντρωσε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πωλήσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Πωλήσεων με τίτλο «Αλλαγή ή Αντοχή» που φέτος πραγματοποιήθηκε online. Το Συνέδριο σηματοδότησε την εκκίνηση της συνεργασίας του Ινστιτούτου με τη Giraffes in the Kitchen του ομίλου της Recipe για τα θέματα του social media περιεχομένου και online διαφήμισης. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικά για το Συνέδριο, δημιουργήθηκε ένα διαρκώς εντεινόμενο πλάνο περιεχομένου που επικοινωνούσε το γεγονός, επικέντρωνε στις θεματικές των ομιλητών, εστίαζε στα ερωτήματα που απασχολούν τους 410.000 εργαζόμενους του κλάδου. Το πλάνο σταδιακά ενισχύθηκε από διαφημιστικό πρόγραμμα, το οποίο κορυφώθηκε την τελευταία εβδομάδα προ της εκδήλωσης με customized μηνύματα για τις εταιρείες-μέλη του Ινστιτούτου, αλλά και για το γενικό κοινό-στόχος. Παράλληλα, η παρουσία του Ινστιτούτου στο LinkedIn αναμορφώθηκε, ώστε, παράλληλα με το Facebook, να λειτουργήσει σαν βασικό όχημα ενημέρωσης.