Στο πλαίσιο αυτό η Giraffes in the Kitchen ανέλαβε τον πλήρη σχεδιασμό της διαφημιστικής καμπάνιας, που περιλάμβανε δημιουργία έντυπης καταχώρισης και banner, παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ, διαμόρφωση και υλοποίηση προγράμματος προβολής σε έντυπο και διαδικτυακό τύπο, ραδιοφωνικούς σταθμούς Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στις πλατφόρμες Facebook & Google.

H ανάθεση του έργου πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Τo Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεγάλο εύρος μεταπτυχιακών προγραμμάτων, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και σύγχρονες εγκαταστάσεις. Έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις και αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας στη νότια Ευρώπη (3ο καλύτερο ερευνητικό πανεπιστήμιο της «Νέας Ευρώπης» και 63ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως).