Παρέχοντας προϊόντα διατροφής στον παιδικό σταθμό του

Συγκεκριμένα, η Γιώτης κάλεσε τους φίλους της στο Facebook να δημιουργήσουν «Το Δέντρο των Παιδιών», επιλέγοντας δώρα, για κάθε ένα από τα οποία η εταιρεία προσέφερε ένα προϊόν της στον Παιδικό Σταθμό. Ο διαγωνισμός έτρεξε από 10 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου, καταγράφοντας 18.888 συμμετοχές, τις οποίες η Γιώτης θα «επιβραβεύσει», προσφέροντας τα προϊόντα που απαιτούνται για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες διατροφής των παιδιών του Παιδικού Σταθμού για όλο το 2016. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Γιώτης, στο οποίο το παιδί αποτελεί κεντρικό άξονα.