Η Gigaset Communications παρουσιάζει τα Gigaset DL500A, DX600A ISDN και DX800A all in one και μαζί τους ένα φάσμα δυνατοτήτων για την τηλεφωνία, είτε μέσω PSTN, είτε μέσω ISDN, είτε και των δύο παραπάνω σε συνδυασμό με κλήσεις VoIP.  Tα υψηλής ποιότητας τηλέφωνα ξεχωρίζουν για τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη τους, την δυνατότητα επαγγελματικής διαχείρισης επαφών, από τους έως τρεις ρυθμιζόμενους τηλεφωνητές και ένα πλήθος διασυνδέσεων με Bluetooth, DECT, θύρα Ethernet για σύνδεση σε Η/Υ, καθώς και αναλογική ενσύρματη σύνδεση με συσκευή Fax.