Ανάθεση μετά από spec

Η καμπάνια θα αφορά στην επικοινωνία του προγράμματος πάγιας υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής του κόσμου στο ανθρωπιστικό έργο της οργάνωσης. Η ανάθεση έγινε μετά από spec στο οποίο συμμετείχαν επίσης η Bold και η Karamella.