Για θέματα που αφορούν στο χώρο του retail

Η χορηγία θα αφορά σε υποψήφιους διδάκτορες που θα εκπονούν διατριβή σε θέμα που σχετίζεται με το λιανεμπόριο και θα συνίσταται σε ετήσιο χρηματικό ποσό, στην κάλυψη των εξόδων παρακολούθησης ενός συνεδρίου το χρόνο καθώς και σε παροχή στοιχείων της αγοράς για την υποστήριξη της διατριβής.

Ειδικά για την παραχώρηση στοιχείων η συμφωνία προβλέπει ειδικούς περιορισμούς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των στοιχείων των πελατών και συνεργατών της GfK. Η συμφωνία αυτή είναι ένα ακόμα βήμα στη σύνδεση Πανεπιστημίου και αγοράς προς αμοιβαίο όφελος και των δύο συμβαλλόμενων μερών.