Για να αντιμετωπίσει την παράνομη χρήση τους στο διαδίκτυο

Μέσω αυτού, δίνει τη δυνατότητα νόμιμης ανάρτησης κάποιων φωτογραφιών, χωρίς χρέωση, σε προσωπικά blogs, προφίλ σε social media και ιστοσελίδες. Προϋπόθεση για την συγκεκριμένη χρήση είναι, η σελίδα στην οποία αναρτάται η Εmbed φωτογραφία να μην έχει εμπορικό χαρακτήρα. Αυτή η στρατηγική κίνηση της Getty Images έρχεται να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος της παράνομης χρήσης φωτογραφιών στο διαδίκτυο, φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι φωτογραφίες Embed έχουν ενσωματωμένο ένα κώδικα HTML που περιέχει τα στοιχεία της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και link που επιστρέφει στο www.gettyimages.com  και στην συγκεκριμένη εικόνα.