Η GeoBanking ανέλαβε το έργο αναβάθμισης του portal του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛ.Ι.Ε.). Το www.elie.gr, περιλαμβάνει ενημέρωση και ανακοινώσεις για όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτιμητική διαδικασία, παράθεση των εκτιμητικών προτύπων, δημοσιεύσεις, ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις του κλάδου, υλικό το οποίο μπορεί κανείς να κατεβάσει στον υπολογιστή του.