Με πλήρη συνειδητότητα και ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους και την κοινωνία, όπως επισημαίνει, η Generation Y προχωρά σε εφαρμογή ειδικών μέτρων, εν μέσω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Υλοποιεί ειδικά μέτρα.

Με πλήρη συνειδητότητα και ευθύνη απέναντι στους εργαζομένους και την κοινωνία, όπως επισημαίνει, η Generation Y προχωρά σε εφαρμογή ειδικών μέτρων, εν μέσω της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε την εφεξής πραγματοποίηση όλων των συναντήσεων της εταιρείας με τους συνεργάτες της, μέσω τηλεδιάσκεψεων.

Επιπλέον, προχωρά στην εφαρμογή της τηλεργασίας, από το σπίτι, για όλους τους εργαζομένους της. «Αναγνωρίζοντας ότι όλοι μας έχουμε ίσο μερίδιο ευθύνης για τη δημόσια υγεία, η Generation Y συμμετέχει ενεργά και υπεύθυνα στην προσπάθεια διατήρησης της απειλής σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ευελπιστεί ότι λοιποί ιδιώτες, επιχειρήσεις και κρατικοί φορείς θα κάνουν το ίδιο», αναφέρει.