Η Generation Y θέτει στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και παρέχει λύσεις σε καίριες προκλήσεις, συνδράμοντας στην υιοθέτηση δράσεων CSR από τους πελάτες της. Το φετινό Forum θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου στην Αθήνα, και οι θεματικές στις οποίες θα επικεντρωθεί είναι, μεταξύ άλλων, οι τρόποι χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης, η σύσταση υποδομών που θα δημιουργήσουν ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, αλλά και το μέλλον της μη χρηματοικονομικής πληροφόρησης.