Η Generation Y συνεχίζει να στηρίζει το Sustainability Forum 2019 ως Digital Partner. Το Sustainability Forum διοργανώνεται από την Global Sustain και αναμένεται να αποτελέσει για όγδοη συνεχή χρονιά τον απόλυτο πόλο έλξης για την αειφορία.

Η Generation Y θέτει στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και παρέχει λύσεις σε καίριες προκλήσεις, συνδράμοντας στην υιοθέτηση δράσεων CSR από τους πελάτες της. Το φετινό Forum θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου στην Αθήνα, και οι θεματικές στις οποίες θα επικεντρωθεί είναι, μεταξύ άλλων, οι τρόποι χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης, η σύσταση υποδομών που θα δημιουργήσουν ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, αλλά και το μέλλον της μη χρηματοικονομικής πληροφόρησης.