Η Generation Y συμμετέχει στη ναυτιλιακή έκθεση Posidonia 2022, από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουνίου στο Athens Metropolitan Expo.

Για πρώτη φορά, η Generation Υ θα παρευρεθεί σε όλες τις ημερίδες ως εκθέτης προκειμένου «να αλληλεπιδράσει με το κοινό και να συζητήσει σε σχέση με τις προ(σ)κλήσεις και τις λύσεις έναντι των νέων επιχειρηματικών… υφάλων της εποχής μας, δίπλα σε πολλούς ακόμα διακεκριμένους εκθέτες», όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Η Generation Y καλεί, επίσης, το κοινό στο workshop που οργανώνει με τίτλο «Digitalising Sustainability for Responsible Growth in Shippeing & Marine Indysrty» την Παρασκευή στις 15:00 μμ στο Room Central, όπου θα λάβει πληροφόρηση αναφορικά με τις ολιστικές λύσεις που προσφέρει η Generation Y για την κάλυψη των εκτεταμένων αναγκών των ναυτιλιακού οικοσυστήματος σε θέματα ψηφιοποίησης, αειφορίας, επικοινωνιακής πολιτικής και κυβερνοασφάλειας.