Μετά την ολοκλήρωση σειράς εξαγορών και στρατηγικών επενδύσεων, η ελληνική πολυεθνική Generation Y, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, με δραστηριότητα σε 24 χώρες, μετασχηματίζεται σε Επιχειρηματικό Όμιλο με την επωνυμία «Growth, Prosperity & Abundance (GPΑ)», διευρύνοντας τους τομείς δραστηριότητάς του προς τις επιχειρήσεις.

Τη σύσταση του νέου ομίλου ανακοίνωσε ο Αναστάσιος Σπανίδης, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Generation Y, επισημαίνοντας ότι «μετά από 22 έτη στο επιχειρείν, αποφασίσαμε να γίνουμε αρωγοί προς την κατεύθυνση “Growth, Prosperity & Abundance”, προσφέροντας ένα εκτενές εύρος υπηρεσιών που περιλαμβάνει υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, διαφήμισης και Performance Marketing, ασφαλιστικές λύσεις, ανάπτυξη καινοτόμων λογισμικών, ESG συμβουλευτική, ευκαιρίες δικτύωσης, ανεύρεση επενδυτών και συμμετοχή σε Startups, μεταξύ άλλων, ενώ επίκεινται περαιτέρω επενδύσεις».

Ενδεικτικά, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου αποφάσισε να ενισχύσει τον βαθμό υποστήριξης προς τους πελάτες του μέσα από τις στρατηγικές εξαγορές και επενδύσεις των Global Sustain, The Jones, RoiMat και The Business Insurance (TBI), των οποίων οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Generation Y, προσφέρουν διευρυμένες λύσεις που καλύπτουν ολιστικά κάθε επιχειρηματική ανάγκη.

Επίσης, ο όμιλος αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα τους εξής 3 οίκους: τη γαλλική Algolia, Μηχανή Αναζήτησης με δυνατότητες που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη (Al), την ολλανδική ManusPlus, λογισμικό μείωσης κόστους HR λειτουργιών μεγάλων επιχειρήσεων, και τη σουηδική Performia, το πλέον σύγχρονο λογισμικό αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού.