Η ομάδα της Generation Y, επικυρώνοντας τα win-win αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, ανανέωσε εξ ολοκλήρου την ψηφιακή εταιρική εικόνα της Φοβεράς Προστασίας ΑΕ, αναλαμβάνοντας την ολιστική ανακατασκευή του corporate site της.

Το νέο www.foveraprostasia.gr είναι ένα χρήσιμο εργαλείο πληροφόρησης των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, παρέχοντας μία πλήρη γκάμα υπηρεσιών σε πλήθος διαφορετικών τομέων δραστηριότητας, όπως εξειδικευμένες λογιστικές, φοροτεχνικές και μισθοδοτικές υπηρεσίες.

Προκειμένου να αναδειχθεί το πλήθος των υπηρεσιών της εταιρείας, η Generation Y προχώρησε σε UI/UX μελέτη και σχεδίασε ένα σύγχρονο responsive design με extra tools.