Προσέλκυση στελεχών και από την Ελλάδα

Το πρότυπο κέντρο της GE, αποτελεί τμήμα της παγκόσμιας στρατηγικής της εταιρείας για την ανάπτυξη καινοτομίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την απλούστευση των λειτουργιών της. Το κέντρο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις μονάδες της GE εντός και εκτός της Ευρώπης. «H ίδρυση του κέντρου θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Παρ’όλο που η GE θα προσλάβει ταλαντούχους εργαζομένους πρωτίστως από την τοπική περιοχή, τα κορυφαία και πλέον ταλαντούχα στελέχη από την Ουκρανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία παροτρύνονται ώστε να καταθέσουν αιτήσεις», σημείωσε ο Joerg Bauer, Πρόεδρος της GE Oυγγαρίας.