Το πρώτο «Aggregated Measurement Report» σχετικά με τις επιδόσεις στον τομέα του brand safety σε 7 πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων οι Facebook, Instagram, Twitter και YouTube, έδωσε στη δημοσιότητα η Global Alliance for Responsible Media (GARM). Πρόκειται για το επόμενο βήμα στην αποστολή της να βελτιώσει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα των media. Συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία από τις ήδη υπάρχουσες μελέτες και πολιτικές σχετικά με το θέμα, το νέο έγγραφο δημιουργεί ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους διαφημιζόμενους να εκτιμήσουν την πρόοδο που κάνουν, σε κάθε πλατφόρμα, τα μέλη του GARM. Το νέο πλαίσιο προωθεί, επίσης, την απλότητα, την εστίαση και τις βέλτιστες πρακτικές.

Η μελέτη βασίζεται σε 4 ερωτήσεις, τις οποίες οι marketers μπορούν να χρησιμοποιήσουν, προκειμένου να εκτιμήσουν την πρόοδό τους,
είναι σύμφωνη με το κοινό πλαίσιο για τον προσδιορισμό του επιβλαβούς περιεχομένου, ακατάλληλου για τη διαφήμιση και εισάγει νέους κοινούς όρους. Επίσης, παρέχει ένα κοινό, εστιασμένο πλαίσιο και για τους stakeholders του advertising industry, ώστε να είναι πιο ενημερωμένοι, όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τις επενδύσεις τους.