Η Gaea είναι η μόνη εταιρεία τροφίμων που προκρίθηκε ανάμεσα στις δέκα επιχειρήσεις που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα Business Awards. Περνώντας με επιτυχία το πρώτο μέρους του διαγωνισμού, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερες από 15.000 εταιρείες από πάνω από 30 χώρες της Ευρώπης, η Gaea είναι υποψήφια για τη διάκριση εξαιρετικής επιχειρηματικής απόδοσης Ruban d’Honneur στην κατηγορία Import/Export. Η απονομή των Ruban d’Honneur θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου και οι εταιρείες που θα διακριθούν θα διεκδικήσουν τον Νοέμβριο έναν τίτλο στα European Business Awards.