Η εφαρμογή Cash360, που συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας μιας επιχείρησης, αποτελεί τη βέλτιστη λύση διαχείρισης μετρητών για την επιχείρηση, καλύπτοντας τον πλήρη κύκλο ροής του χρήματος από το κατάστημα έως την κατάθεσή του στην τράπεζα. Η υπηρεσία ενσωματώνει την κορυφαία τεχνολογία υλικού και λογισμικού παγκοσμίως και προσαρμόζεται στις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης, παρέχοντας ολοκληρωμένη λύση είτε για το ταμείο είτε για τις εργασίες back-office. Μεταξύ άλλων, η λύση Cash360 περιλαμβάνει σειρά all-in-one υπηρεσιών, όπως παροχή μηχανολογικού εξοπλισμού και εξειδικευμένου λογισμικού, χρηματαποστολές & καταμέτρηση, εποπτεία & συντήρηση, ενίσχυση της ασφάλειας και ασφάλιση των χρημάτων. Σημειώνεται ότι η G4S Cash Solutions  στην Ελλάδα διαθέτει ένα δίκτυο 20 Επιχειρησιακών Κέντρων, καθώς και μεγάλο στόλο οχημάτων.