Μια νέα πρωτοβουλία με γνώμονα τη βιωσιμότητα υλοποιεί η FrieslandCampina Hellas-Νουνού, στο πλαίσιο της οποίας αντικαθιστά όλες τις συσκευασίες των παραγομένων γαλάτων στο πρότυπο εργοστάσιο Νουνού στην Πάτρα, με οικολογικές συσκευασίες Tetra Pak. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο όραμα βιωσιμότητας της εταιρείας, με τίτλο «Θρέφοντας έναν καλύτερο πλανήτη».

Η συσκευασία αποτελείται από υλικά που προέρχονται κατά 86% από ανανεώσιμες φυτικές πηγές, 100% του χαρτιού προέρχεται από πιστοποιημένα δάση FSC και άλλες ελεγχόμενες πηγές ξυλείας, ενώ 60% του πλαστικού από ζαχαροκάλαμο. Έτσι, εξοικονομούνται 334 τόνοι πλαστικό από πετρέλαιο ετησίως και μειώνονται 19% οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγή τους. Η συσκευασία λανσαρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με το γάλα ψυγείου Nουνού Family Bio, και επεκτείνεται ήδη σε όλη την γκάμα Nουνού Family.