Κατά τη διάρκεια του 2020, η FrieslandCampina Hellas-Νουνού ενίσχυσε την προσφορά της στην ελληνική κοινωνία. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Κύκλος Φροντίδας» και με πυλώνες προσφοράς τις πρωτοβουλίες «Φροντίδα και Αγάπη» και «Νουνού: Ένα Ποτήρι Γάλα για Κάθε Παιδί», συνέβαλε στη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών, ανακουφίζοντάς τους από τα ζητήματα σίτισης με τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι. Συγκεκριμένα, για δέκατη χρονιά, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Φροντίδα και Αγάπη», η FrieslandCampina Hellas-Νουνού σε συνεργασία με περισσότερους από 400 φορείς και κοινωνικές δομές, προχώρησε σε πράξεις συνεισφοράς συνολικής αξίας 492.000 ευρώ. Η ενέργεια έχει ξεκινήσει από το 2011, με προσφορά γαλακτοκομικών προϊόντων σε οργανισμούς, ΜΚΟ, δήμους και άλλους φορείς. Μέχρι σήμερα, η συνολική προσφορά της πρωτοβουλίας ανέρχεται συνολικά σε 2,5 εκατ. ευρώ.